Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ollut Vercon Pääkäyttäjäpalvelun asiakas jo vuosia. Verco on huolehtinut PRH:n Efecte-järjestelmän ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä viisi vuotta. Toiminnanohjausjärjestelmä Efectellä PRH pyörittää helpdeskiä, kiinteistötiketöintiä, käännöstilauksia ja sovellustoimittajien tehtäviä.

Työnjako on selkeä. PRH:n IT-osasto vastaa päivittäisestä käyttäjä- ja tikettihallinnasta, Verco kehittää, konfiguroi ja koodaa PRH:n tarpeiden mukaan. PRH kirjaa muutospyynnöt, kehitysideat tai ongelman tiedot omaan Efecte-järjestelmäänsä Pääkäyttäjätiketille tai tukiryhmälle. Vercon pääkäyttäjä saa välittömästi tiedon uusista heille kirjatuista tiketeistä ja antaa ehdotuksen toteutustavasta ja sen kustannuksista. Ratkaisun määrittely tehdään yhteistyössä siihen pisteeseen, että toteutuspäätös voidaan tehdä. Itse toteutus tapahtuu ketterästi ja iteratiivisesti. Yhteistyö on läpinäkyvää, ajantasaista ja reagointi tilanteisiin nopeaa.

”Jokainen kehitysehdotus perustuu tarpeeseen ja ideoita mietitään yhdessä Vercon kanssa. Ratkaisusta saadaan aina juuri meidän tarpeisiimme ja järjestelmäämme sopiva”, kertoo Patentti- ja rekisterihallituksen IT-päällikkö Sakari Karstu.

Ketterää ja kustannustehokasta

Pääkäyttäjäpalvelun kiinteään kuukausihintaan kuuluu neuvonta- ja konsultointipalvelu PRH:n vastuuhenkilölle. PRH:n IT-päällikön mukaan yhdessä suunnitellut kehitystyöt ovat olleet kustannustehokkaita.

”Vercon kehitystyön kustannukset ovat pysyneet kohtuullisina ja pidänkin työn ja kustannusten suhdetta hyvänä. Vercon asiantuntijat saavat paljon aikaiseksi ja me saamme rahoillemme vastinetta”, summaa Sakari Karstu.

PRH:n lomakeratkaisut on koodattu ketterään pohjaan, jota on nopea kehittää eteenpäin. Konsultti pääsee heti työhön kiinni, kun taustalla on pitkäaikaisen yhteistyön tuoma ymmärrys asiakkaan järjestelmistä.

”Myös meidän järjestelmämme integraatio Tiedon Tone-järjestelmään sujui mallikkaasti, kun Verco tiesi talomme tavat ennestään. Service-Flow:n SaaS-ratkaisulla toteutettu integraatiopalvelu on Pääkäyttäjäpalvelun ulkopuolinen hanke, mutta on hienoa, että sitä on voitu työstää tuttujen asiantuntijoiden kanssa”, toteaa tietohallintojohtaja Timo Junnonen Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Vercon ja PRH:n yhteistyö on tulevaisuudessa yhä tiiviimpää, sillä ulkoisten palveluiden hallinnassa ja monitoimittajaympäristössä tiketti-integraatiot ovat jatkossa PRH:n ehdottomia vaatimuksia.

“Perustietotekniikan tehtävien siirtyminen virastolta Valtorille maaliskuussa 2015 korostaa entisestään tikettitasoisen dynaamisen integraation merkitystä. Seuraava Service-Flow:n SaaS-ratkaisu tehdäänkin juuri PRH:n Efecten ja Valtorin tiketöintijärjestelmien kesken keväällä 2016”, valottaa Timo Junnonen.

Kuukausipalaverit

Kerran kuussa Vercon ja PRH:n pääkäyttäjät kokoontuvat palaveriin, jossa käydään läpi palveluseurantaa ja kehitysehdotuksia.

”Kuukausittaiset palaverit eivät tosiaankaan jää kahvittelun ja ihmettelyn tasolle, vaan vercolaiset ovat aina asian ytimessä. Tapaamiset ovat mielekkäitä, koska asiat etenevät vauhdilla. Palavereissa on jopa väännetty koodiakin, kun jokin asia on ollut nopeasti fiksattavissa”, kertoo Sakari Karstu.

Vercon periaatteena on pureutua yhteen ongelmaan kerrallaan. Näin kehityshankkeet pysyvät hallinnassa niin ajankäytön kuin budjetoinninkin kannalta.

Sakari Karstu, IT-päällikkö, PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

”Viiden vuoden kokemuksella voin sanoa, että Vercon Pääkäyttäjäpalvelu on kaikin puolin hyvin ketterää ja eteenpäin vievää. Tuloksia saadaan aina nopeasti.”

PRH rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. PRH tarjoaa monipuolisia neuvonta-, tieto- ja koulutuspalveluita.