Viisi vinkkiä palveluintegraatioon

Palveluintegraatioiden käyttöönotto, operointi ja jatkuva kehittäminen on kuuma puheenaihe ja yksi palveluhallinnan vaativimmista haasteista. Markkinoilla on tarjolla monenlaista tekniikkaa ja osaamista, mutta monimutkaisesta asiasta päättäminen ja pelkkä aiheesta keskusteleminen saattaa ahdistaa. Myyjien puheet ja lupaukset eivät välttämättä ole helposti ymmärrettävissä, eikä onnistuneista lopputuloksista tunnu usein saavan mitään takuita.

Verco on kehittänyt jo pitkään palveluja tähän haasteeseen. Olemme rakentaneet ja operoineet onnistuneesti niin montaa IT-toimittajan ja asiakkaan välistä palveluintegraatiota, että halusimme listata muutaman helpottavan vinkin aiheen kanssa tuskaileville.

1. Unohda integraatiotekniikka, valitse palvelu

Tiesitkö, että toimittajaintegraatioiden ulkoistaminen on nykyisin niin helppoa, että useat toimittajat ja heihin integroituneet asiakkaat hyödyntävät siihen ulkoistettua palvelua? On paljon tehokkaampaa liittyä valmiiksi rakennettuun, toimittajista ja asiakkaista muodostuvaan ekosysteemin kuin rakentaa integraatioita itse alusta saakka. Jos et haaveile loputtomasta teknologiväittelystä, pitkistä käyttöönottoprojekteista, alusta- tai/ja softainvestoinneista, uusista asiantuntijarekrytoinneista tai nykyisen IT-henkilöstön kouluttamisesta uuden tekniikan käyttöön, niin valitse helppo palvelu.

2. Etsi nopein ja luotettavin toimittaja

Jos tekniikka ja toimittaja on valittu väärin, integraatioprojektit saattavat kestää useita kuukausia tai jopa vuosia. Tällaiseen tehottomuuteen ei kenelläkään pitäisi olla varaa, mutta siitä huolimatta kentältä kuulee enimmäkseen ylipitkistä, pieleen menneistä projekteista. Epäonnistumiset voi omalla kohdalla onneksi välttää, jos ymmärtää kysyä omaa käyttötapausta vastaavia referenssejä, verrata projektien toteutuneita toimitusaikoja ja jututtaa projekteihin oikeasti osallistuneita henkilöitä. Nopeus, määrä ja onnistumisprosentti kielivät ammattitaidosta. Referenssien aitous ja tyytyväisyys toimitukseen kannattaa aina tarkistaa suoraan referenssiasiakkailta itseltään eikä luottaa pelkkiin toimittajan sanomisiin.

3. Varmista kattava ja jatkuva tukimalli myös käyttöönoton jälkeen

Asiakkaana on tärkeää ymmärtää, että monitoimittajaintegraatio vaatii muutakin kuin pelkän onnistuneen käyttöönoton. On huomioitava, että integraation osapuolet muuttavat integroituja prosesseja ja niitä tukevia järjestelmiä. Tästä seuraa ennakoimattomia virhetilanteita, uusia määrittelyjä ja kehitystarpeita. Jonkun pitää pystyä reagoimaan ja neuvomaan kaikissa näissä tilanteissa, eikä työhön kannata valita ketä tahansa yleis-IT-osaajaa. Jatkuviin tuki -ja kehityspalveluihin liittyviä kuvauksia, lupauksia ja referenssejä kannattaakin tutkia ja vertailla huolella, sillä elämä monitoimittajamallissa voi tällaisten valintojen epäonnistuessa muuttua tuskalliseksi. Palvelun yksityiskohtiin ja integraatio-osapuolten osaamiseen tulee siis kiinnittää jatkuvaa ja riittävää huomiota.

4. Ymmärrä osapuolten vastuut ja roolit

Perinteisten toimittajaintegraatioiden kompastuskivi on usein osapuolten vastuiden puutteellinen määrittäminen. Kun hyvä vastuumalli puuttuu, unohdetaan mitä kenenkin pitää tehdä ja lopputuloksena käyttöönottoprojekti tai monitoimittajaintegraatio muuttuu hallitsemattomaksi. Varsinkin jatkuvaan tukipalveluun on hyvä vaatia kattava ja selkeä RACI -matriisi, josta selviää mitä tehdään, kuka tekee ja milloin. Palvelukuvaus, palvelulupaus ja vastuiden selkeys ovatkin monitoimittajaintegraation onnistumisen ehdottomia edellytyksiä. Jos vaikkapa integraation hajoamista ei heti huomata valvontavastuun puuttuessa, voi virhetilanne tulla kalliiksi kaikille osapuolille.

5. Suosi integraatioekosysteemejä

Suurin monitoimittajaintegraatioissa tapahtunut kehitysharppaus on ollut ekosysteemien hyödyntäminen. Osapuolet voivat nykyisin liittyä vaivattomasti suuren määrän valmiita toimittaja- ja asiakasintegraatioita sisältävään palveluun, joka sisältää mm. integraatio-ohjelmiston, yritys- ja toimittajakohtaiset konfiguraatiot, logiikan ja palvelun. Esimerkiksi käyttöönottojen osalta tämä tarkoittaa ennenäkemätöntä projektien läpivientinopeutta. Perinteinen kuukausia kestänyt käyttöönottoprojekti sujuu nyt muutamassa viikossa, työtä tarvitaan vähemmän ja kustannukset alenevat murto-osaan. Ekosysteemissä suuruuden ekonomia mahdollistaa jatkuvan ammattilaistiimin toteuttaman kustannustehokkaan palvelun, josta yhtenä hyvänä esimerkkinä on pitkälle kehitetty, nopean reagoinnin mahdollistava valvonta.

Hannu Mikkola
toimitusjohtaja
hannu.mikkola@verco.fi

Ota yhteyttä, keskustellaan lisää:

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

#