Pulssin merkitys eli miten me käänsimme menetyksen voitoksi?

Menetimme muutaman hyvän työntekijän pari vuotta sitten. Heidän lähtönsä eivät tulleet täytenä yllätyksenä, sillä olimme jo hetken ehtineet käyttää työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaava Pulssia. Ennakkoaavistuksesta huolimatta tilanne oli kehittynyt niin pitkälle, ettei sen korjaamiseen enää ollut mahdollisuuksia.

Yhdenkin työntekijän lähtö on yritykselle monesti suuri menetys. Lähtö aiheuttaa paljon ylimääräistä liikettä ja stressiä jäljelle jäävälle tiimille ja saattaa vaarantaa asiakassuhteita. Jotkut vaikutukset voivat olla myös positiivisia, kuten meillä päätös Pulssin säännöllisempään käyttämiseen ja kehittämiseen.

Tieto ei suinkaan lisää tuskaa vaan poistaa sitä. Pulssi helpottaa välitöntä reagointia työntekijöiden arkisiin haasteisiin ja sen avulla voimme estää tilanteiden tulehtumisen.

Nopea ja helppo HR-työkalu

Yhdessä Vercon konsulttien kanssa kehittämämme Pulssi on HR-työkalu, jonka tavoitteena on kääntää kehityskeskustelut päälaelleen: etsin ja löydän Pulssin avulla työntekijän kannalta innostavimpia ja kannustavimpia työskentelyolosuhteita. Sovelluksen kymmenen kohdan kysely kartoittaa esimerkiksi työntekijän suhtautumista työyhteisöön, palkkaan ja työtehtäviin asteikolla nollasta sataan. Työntekijät säätävät vastauksensa liukukytkimellä mieleiseen lukuun, jonka lisäksi he voivat kuvailla omin sanoin tilannettaan tarkemmin. Nopeaa ja helposti jokaisen työntekijän toteutettavissa kerran kuukaudessa.

Pulssi-sovellus on paitsi työkalu, mutta myös aidon kuuntelemisen prosessi. Sovellus on apuväline, johon on helppo lyhyesti kirjata toiveet ja tuntemukset. Sovelluksesta tiedot voi ohjata toiminnan kehittämistä ohjaavaan järjestelmään, jonne keskitetty data mahdollistaa myös sen analysoimisen ja raportoimisen.

Prosessiin kuuluu olennaisena osana myös esimiehen ja työntekijän rauhoitettu, kahdenkeskinen kohtaaminen, jossa yhteistä tulevaisuutta ja sen suuntaa mietitään aidosti ja pieteetillä. Jokaisesta Pulssista saan työntekijöiltä muutaman uuden idean, joita en olisi itse osannut ajatella juuri siitä vinkkelistä. Yritän aina peilata olosuhteita ja tilanteita muiden silmin, mutta kun työntekijät pystyvät avautumaan luottamuksella, syntyy ajatuskuvioita, joita en olisi omin päin osannut ennakoida.

Mihin Pulssin käyttäminen on Vercossa johtanut?

Verco on oppikirjaesimerkki siitä, millaista kehitystä työntekijän aidolla kuuntelemisella voidaan saada aikaan. Keväällä 2016 loimme kymmenen kysymyksen perusteella koko yrityksen tuntemuksista analytiikkaa, josta erottui heti kolme huomiota kaipaavaa osa-aluetta. Pääsimme siis hyvin pienellä vaivalla olennaisen äärelle kehittämään toimintaamme nimenomaan työntekijöiden toivomaan suuntaan.

Parin viime vuoden aikana olemme työntekijöiden toiveesta toteuttaneet muun muassa seuraavat asiat:

1. Loimme paremmin kannustavan palkkakehitysmallin.

Uusi tulospalkkamallimme korostaa työn määrän sijaan työn laatua ja sen arvoa asiakkaalle. Tähän päästäksemme meidän piti ajatella asiat uudesta vinkkelistä: mikä on asiakkaallemme arvokasta, ja mihin konsultin kannattaa aikaansa käyttää. Teki meille kaikille hyvää miettiä, miksi työtämme teemme ja miten sen tulisi asiakastamme palvella.

2. Lisäsimme työtehtävien haastavuutta.

Pulssin avulla selvisi, että yli puolet konsulteistamme ei kokenut saavansa riittävästi haastetta työstään. Työ oli käynyt yksitoikkoiseksi rutiinitehtävien parissa puurtamiseksi. Tämä oli minulle toimitusjohtajana aivan fantastinen uutinen: omasta väestä löytyy ihmisiä, joille työ on liian helppoa, ja jotka ovat vaarassa ehkä lähteä hakemaan haasteita uudelta työnantajalta. Käytimme tilaisuuden hyväksemme tarkentamalla konsulttien vastuualueita sekä heidän itsensä toivomaan että markkinatarpeen ohjaamaan suuntaan. Tämä oli iso muutos entiseen ”kaikki tekee kaikkea” -malliin.

Pääsimme myös laajentamaan tuotevalikoimaamme ja hyppäämään uusille ratkaisualueille yrityksen nimen (Verco = Versatile company) mukaisesti kattamaan vaativampiakin projekteja. Tämä tietysti avasi ovia myös liiketoiminnan laajentamiselle.

3. Työntekijätyytyväisyys johtaa asiakastyytyväisyyteen.

Yksi suurimpia Pulssin tuomia oivalluksia oli, että työntekijän tyytyväisyydellä on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen. Tämän oivalluksen innoittamana toimistollamme on nykyisin näkyvä kojelauta, jossa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja asiakkaiden tyytyväisyyttä voi helposti verrata reaaliajassa. Nämä kaksi avainmittaria tuntuvat korreloivan vahvasti ja niiden näyttäminen konkreettisina lukuina on antanut mahdollisuuden korjata monia epäkohtia nopeasti.

Tyytyväisten työntekijöidemme työllä on siis suora yhteys asiakastyytyväisyyteen, joka tarkoittaa pysyvyyttä ja uskollisuutta, ratkaisujen laajentamista, luottamusta, lisämyynnin mahdollisuutta ja asiakassuhteen paranemista. Kaikki nämä johdattavat euroja yhteiseen laariimme.

Työskentelyolosuhteiden viilaaminen ei ole raskasta, sillä yhteisen suunnittelun tuloksena saadaan pienilläkin liikkeillä aikaan maksimivoima. Pulssin aktiivisen käytön myötä kaikki korvaamattomat työntekijämme ovat tyytyväisiä, proaktiivisia, motivoituneita ja mikä parasta, yhä meillä töissä.

Haluatko tietää lisää Pulssista? Ota yhteyttä.

Hannu Mikkola
toimitusjohtaja
hannu.mikkola@verco.fi