CMDB – IT-omaisuutesi tietovarasto

Olen ollut 12 vuotta mukana erilaisissa CMDB-projekteissa ja oppinut, että paras tapa kertoa teknisestä kokonaisuudesta on tositapahtuviin perustuva tarina. Kerron tässä yhden.

Olipa kerran skannauspalvelu, jota pyöritettiin kahden Linux-palvelimen voimin. Skannauspalvelussa ilmeni ongelma, jonka syy ymmärrettiin vasta pitkällisen pähkimisen ja etsimisen jälkeen: toiseen palvelimeen oli huolehdittu ajantasaiset päivitykset, toista ei oltu päivitetty milloinkaan. Ikivanhalla käyttöjärjestelmällä toimiva palvelin oli piilossa laiteviidakon varjoissa ja sen olemassaolo huomattiin vasta vikatilanteessa. Esimerkkitapauksesta aiheutui korvausvelvollisuus palvelun tuottajalle.

Haastava palapeli

Toinen palvelin jäi päivittäjiltä pimentoon, koska palvelun toiminnasta, sen vaatimista laitteista ja niiden välisistä relaatioista ei oltu rakennettu kokonaisnäkymää. Konfiguraatiotietokanta eli CMDB on tapa hallita palveluiden tuottamiseen tarvittavaa tietoa loogisesti jäsennellyssä muodossa.

CMDB on reaalisen omaisuusluettelon päälle rakennettava älykkäämpi kerros, jossa kuvataan paitsi tuotettavan palvelun pohjapiirustus myös sen toiminnan kannalta olennaiset riippuvuussuhteet. CMDB:stä löytyy tieto, miten ja mistä palvelu tuotetaan, millä palvelutasolla ja miten riskienhallinta on hoidettu.

IT-omaisuuden, niin aineettoman kuin aineellisenkin, luettelointi sekä niiden relaatioiden kartasto mahdollistavat vikatilanteen nopeamman ja laadukkaamman selvittämisen, omaisuuden tehokkaamman hallinnan, kustannusten käyttäjäkohtaisen jyvittämisen sekä palveluiden kustannusten hallinnan ja laskuttamisen paitsi tarkemmin myös vähemmällä työmäärällä.

Ilman alati päivitettävää CMDB:tä organisaation palveluiden ja infrastruktuurin ymmärtäminen, seuranta ja johtaminen on vaikeaa.

Läpinäkyvyys IT-omaisuuteen

Suuryritykset osaavat jo vaatia muutosprosessien suunnittelijoilta ja toimittajilta näkyvyyttä euroihin ja pakottaa osapuolet sitoutumaan taloudellisiin realiteetteihin. Uusia laitteita ja laajempia IT-ratkaisuja kaipaavat joutuvat miettimään hankinnan taloudellisia vaikutuksia. IT:n talous on läpinäkyvää, suunnitelmallista ja hallittavissa, kun kaikki ovat tietoisia, mihin rahaa on käytetty.

Kiinnostaisiko sinua, mikä on päivittäin käyttämiesi tietotyökalujen arvo? Voisiko kustannustietoisuudesta olla hyötyä myös osaston laitehankinnoista ja budjetoinnista vastaavalle henkilölle? Kun yhden ihmisen työssään käyttämät laitteet, ohjelmistot, lisenssit ja käyttökulut listataan ja tuodaan näkyväksi, myös suhtautuminen työkaluihin voi muuttua.

Kenelle sinä haluaisit esittää vastaavat tiedot? Pienin käyttöliittymäviilauksin voimme luoda IT-omaisuutta kontrolloivan järjestelmän, josta jokainen tietää ja ymmärtää, minkä arvoinen laitemäärä hänellä on käytössään.

Ikuinen rakennustyömaa

Laiterekisteriä ja CMDB:tä kaivataan viimeistään pakon edessä, kun talon ainoa innokas excelöijä jää eläkkeelle, paperille listatut tiedot menetetään tulipalossa tai sakkouhka leijuu niskan päällä.

Kattavan CMDB:n rakentamisesta ei kuitenkaan kannata tehdä ylitsepääsemätöntä mörköä, vaan aloittaa tarkalla suunnittelulla ja edetä kerros kerrallaan laitetasolta palvelujen kuvaamiseen ja relaatioiden määrittelemiseen. En uskottele, että CMDB:stä tulee joskus valmis, sillä sitä ei tule tapahtumaan. Tiedot ja tilanteet muuttuvat ja ne täytyy päivittää CMDB:hen säännöllisesti joko manuaalisesti tai ohjelmistorobotiikan avustuksella.

Uurastus kannattaa, sillä ajantasainen CMDB tarjoaa yrityksen IT-omaisuudesta ja palveluista hyvän kokonaiskuvan, jonka perustalle on turvallinen lähteä suunnittelemaan muutoksia ja uudistuksia.

Onko sinun yritykselläsi ajantasainen CMDB?

Tony Pekkala
kehitysjohtaja

Ota yhteyttä, keskustellaan lisää:

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

#, #, #, #